FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराको मिति २०७६।१२।३ गतेको प्रस्तावना पेश गर्ने वारेको सूचना

भागेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. ३ लामिकाण्डे र वडा नं. २ लेकुडामा पशु स्वास्थ्य सिविर संचालन सम्वन्धी सूचना

,

गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाईल तयार पार्ने (प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना )

गाउँपालिका यातायात गुरु योजना तयार पार्ने (प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना )

गाउँपालिकाको ५ बर्षे क्षेत्रगत आवधिक योजना तयार गर्ने (प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना )

inviataion for sealed quotation

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे (रोजगार संयोजक र स्वास्थ्य क्षेत्रका बिभिन्न पदहरु )

,

क्याटलग सपिंग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सुचना

कक्षा ८ को परीक्षा तालिका ,परिक्षा केन्द्र र कक्षा ५ को परीक्षा तालिका बारे |||||

, ,

परिक्षा मिति सम्बन्धमा (सरोकारवाला सबै)

Pages