FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व २०७९।८० को पौष महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन । ०७९/८० 01/20/2023 - 10:58 PDF icon पौष महिना को प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९।८० को फाल्गुन महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन। २०७९/०८० 03/20/2023 - 11:23 PDF icon मासिक प्रतिवेदन फाल्गुन.pdf
भागेश्वर गाउँपालिकाको आ.ब. २०७९।०८० को चैत्र महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन। आ.ब. २०७९/८० 04/18/2023 - 15:51 PDF icon मासिक प्रगति चैत्र.pdf
भागेश्वर गाउँपालिका आ.व. २०७९।०८० को बैशाख महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७९/०८० 05/19/2023 - 13:51 PDF icon २०८० बैशाख.pdf
आ व २०८०।०८१ को विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरुको श्रावण महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन। ८०/८१ 08/21/2023 - 15:54 PDF icon श्रावण.pdf
आ व २०८०।०८१ को विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरुको भाद्र महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन। ८०/८१ 09/21/2023 - 15:44 PDF icon भाद्र.pdf