FAQs Complain Problems

वार्ड न.३

भागेश्वोर गाउपालिकाको वार्ड न.३ साबिक को भागेश्वोर गा.वि.स.का सबै वार्डहरु लाई मिलाएर बनेको हो |भागेश्वोर गाउँपालिकाका सबै वार्ड भन्दा बढी जनसंख्या रहेको यस वार्डको कुल जनसंख्या ३५३९ रहेको छ |भौगोलिक दृस्टीकोणले हेर्दा एकदमै मिलेको यस वार्डमा महिला संख्या १६६१ रहेको छ भने पुरुष संख्या १८७८ रहेको छ |जम्मा परिवार संख्या ६८२ रहेको यस वडामा ब्रामण ,क्षेत्रि ,दलित आदिको बसोबास रहेको छ | यस वार्डको  प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा प्राचिन बोगटा कोट रहेको छ | २ ओटा माध्यमिक बिद्यालय रहेको यो वार्डमा १ उपस्वास्थ्य चौकी र १ आयुर्वेदिक सेवा केन्द्र पनि रहेको छ | जम्मा क्षेत्रफल ३४.८६ वर्ग कि मि रहेको छ।

वार्ड न.३ का पदाधिकारी को सम्पर्क न.:

क्र.स. नाम  पद  सम्पर्क न. 
श्री डम्वर राज जोशी   वडा अध्यक्ष  9848706995
२. श्री माया कुमारी भट्ट (भाट) सदस्य   9848476029
३  श्री विरभान सिंह रावल सदस्य  9848873319
४  श्री सुनिता सुनी  सदस्य  9864770216 
५  श्री निलकण्ठ भट्ट  सदस्य  9868702621

 

वार्ड न.३ कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण :

क्र.स. नाम  पद  सम्पर्क न.
१  श्री कृष्ण दत्त चटौत वार्ड सचिव  9848064450
२. श्री करन ठकुराठी प्रा.स.(कृषि)  
श्री राम ब.ठकुराठी  ना.प्रा.स.(पशु) ९८४८८०२४८७ 
४. श्री जनक देउवा  का.स.  

 

भागेश्वर स्वास्थ्य चौकी बोगटामा कार्यरत कर्मचारी विवरणः

क्र.स.  नाम पद  सम्पर्क नं.
१. श्री गौतम कुमार शाही ज.स्वा.नी. ९८४८७३९२१४
२. श्री सुरेश खड्का अ.हे.ब. ९८४८९७९९२५
३. श्री गोमती शाही सि.अ.न.मी. ९८६८५१२२६३
४. श्री लक्ष्मी चटौत  अ.न.मी. ९८४०३१३०२५
५. श्री खगेन्द्र प्रसाद चटौत ल्या.अ. ९८४८७७६२०४
६. श्री कबिता कुमारी सिहं अ.न.मी. ९८४८७८६४६५
७. श्री शान्ती भट्ट का.स.  ९८४८८८४४५४
८. श्री ईशा कुमारी शाही का.स.  ९७४२४१३९४०
श्री हरिना दमाई स्वीपर ९८६७१९७५०९

 

सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा ईकाइ लामीकाण्डेमा कार्यरत कर्मचारीको विवरणः

क्र.स.  नाम पद  सम्पर्क नं.
१. श्री बबालीराम सुनी अ.हे.ब. ९८४८७४०६७१
२. श्री गौरी कुमारी चन्द अ.न.मी. ९८४८९८७२५०
३. श्री पबित्रा बोहरा खाती का.स ९८४८७७६५८२

 

रुपाल लामिकाण्डे आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरणः

क्र स  नाम  पद सम्पर्क नं.
१. श्री हेमन्त बोहरा कबिराज ९८४८६३७३१२
२. श्री अनिल कुमार सिंह बैद्य ९८६६४६६५५७
३. श्री भरत बहादुर बम का.स. ९८६८७१०४७९

 

वार्ड नं ३ मा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको विवणः

क्र.स. विद्यालयको नाम  ठेगाना  प्रधानाध्यापकको नाम सम्पर्क नं. 
१. कैलपाल प्राबि दैपन्थखाल  भागेश्वर ३ श्री भोज सिंह भाट ९८४८७८६६६१
२. मंगलेश्वर आबि मड भागेश्वर ३ श्री तीर्थराज पाण्डेय ९८६८७४५९६४
३. गोबिन्दपुरी माबि लामीकाण्डे

भागेश्वर ३

श्री लक्ष्मी दत्त चटौत  ९८४८७१७८८८
४. सरस्वती माबि बोगटा  भागेश्वर ३ श्री बुद्धिबल्लभ जोशी  ९८४८७३४५९२
५. भागेश्वर आबि सतिगाउँ

भागेश्वर ३

श्री आशिष भाट ९८४८७८३६७१
६. कैलपाल प्राबि बिपलम  भागेश्वर ३ श्री विष्णुराज चटौत  ९८६८७१५६६५
७.

उमामुक्तेश्वर आबि नानीगाड

भागेश्वर ३ श्री हरि सिंह रावल ९८४८९८६०४४
८. गंगेश्वर प्राबि देहिमाडौं भागेश्वर ३ श्री शान्ती साउँद उर्याल ९८४८७२४४८४

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
३५३९
Ward Contact Number: 
०९६६९०९३३