FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व २०८०।०८१ को बजेट।

८०/८१ 07/20/2023 - 00:00 PDF icon आ.ब. २०८०।०८१ को बजेट.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम।

८०/८१ 07/18/2023 - 13:50 PDF icon आ.ब. २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ व २०७९।०८० को वार्षिक खर्च विवरण सार्वजनिक।

०७९/८० 07/16/2023 - 15:48 PDF icon IMG_20230716_0001.pdf

आ व २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

०७९/८० 06/25/2023 - 18:05 PDF icon आ.ब. २०८०।०८१ को बजेट.pdf

बार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना।

०७९/८० 06/02/2023 - 12:14

२०७८।०७९ को अन्तिम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही को विवरण।

०७९/८० 01/13/2023 - 10:51 PDF icon abc.pdf

आ व २०७९।०८० को बजेट

०७९/८० 06/24/2022 - 17:05 PDF icon CamScanner 06-24-2022 16.43 (1).pdf

भागेश्वर गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभा बाट आ‌‍ व २०७८।०७९ को लागी स्वीकृत भएको बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 20:21

आ.व.२०७६/०७७ को लागि ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/26/2019 - 13:07 PDF icon ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना बजेट.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को शसर्त कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/26/2019 - 13:05 PDF icon ससर्त बजेट.pdf

Pages