FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८।०७९ को अन्तिम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही को विवरण।

७८/७९ 01/13/2023 - 10:51 PDF icon abc.pdf

आ व २०७९।०८० को बजेट

७८/७९ 06/24/2022 - 17:05 PDF icon CamScanner 06-24-2022 16.43 (1).pdf

भागेश्वर गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभा बाट आ‌‍ व २०७८।०७९ को लागी स्वीकृत भएको बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 20:21

आ.व.२०७६/०७७ को लागि ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/26/2019 - 13:07 PDF icon ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना बजेट.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को शसर्त कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/26/2019 - 13:05 PDF icon ससर्त बजेट.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को शारंश बजेट

७६/७७ 06/26/2019 - 13:02 PDF icon शारांश बजेट.pdf

भागेश्वोर गाउँपालिकाको पाचौं गाउँ सभा वाट पारित आ.व.२०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम र बजेट

७६/७७ 06/26/2019 - 12:06 PDF icon बजेट पुस्तिका (Scanned).pdf

भागेश्वोर गा.पा.को गाउँ शभाबाट पारित निर्णयहरु २०७५

७५/७६ 11/19/2018 - 14:22 PDF icon भागेश्वोर गा.पा.को गाउँ सभाबाट पारित निर्णयहरु २०७५ .pdf

आ.व.२०७५/०७६ बहुक्षेत्रिय पोषण योजनाको बार्षिक कार्यक्रम

७५/७६ 11/19/2018 - 11:13 PDF icon New Doc 2018-11-19 10.31.58.pdf

आ.व.२०७५/०७६ शिक्षा तथा खेलकुद तर्फको ससर्त कार्यक्रम

७५/७६ 11/19/2018 - 10:59 PDF icon New Doc 2018-11-19 10.33.35.pdf

Pages