FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ व २०७९।०८० को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च विवरण। ७८/७९ पुस व्यय 01/19/2023 - 14:03 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक सम्म को खर्च विवरण.pdf
आ व २०७८।०७९ को द्वितिय त्रैमासिक खर्च विवरण ७८/७९ पुस व्यय 03/23/2022 - 17:51 PDF icon paush month expense.pdf
आ व २०७८।०७९ को प्रथम त्रैमासिक खर्च विवरण ७८/७९ असोज व्यय 03/23/2022 - 17:44 PDF icon asoj kharcha.pdf
आ.व.०७५/०७६ वित्तीय समानीकरण चालु तथा पुजी तर्फको माघ मसान्त सम्मको खर्च विवरण |||| ७५/७६ माघ व्यय 02/27/2019 - 15:04 PDF icon पुजी र चालु खर्च.pdf
आ.व.२०७५/२०७६ माघ मसान्त सम्मको एकीकृत खर्च विवरण ७५/७६ माघ व्यय 02/27/2019 - 14:59 PDF icon एकीकृत खर्च.pdf
ब.उ.सि.नं. ८०१८७८३ वित्तीय समानीकरण कार्तिक मसान्त सम्मको खर्चको फाटवारी ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/30/2018 - 12:49 PDF icon New Doc 2018-11-30 12.37.45.pdf
आ.व. २०७५/०७६ कार्तिक मसान्त सम्मको एकीकृत खर्च विवरण ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/18/2018 - 15:17 PDF icon New Doc 2018-11-18 15.10.07.pdf