FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा कर उठाउने सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 12/05/2022 - 15:13

ढुङ्गा, बालुवा गिट्टि संकलनको लागि दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

७८/७९ 09/13/2022 - 16:08

आ.व. ०७९।०८० को लागि खरिद सम्वन्धी कामको लागि सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना

८०/८१ 07/17/2022 - 19:27 PDF icon खरिद सम्वन्धी सूचिदर्ताको सूचना.pdf

Invitation for Bids

७८/७९ 03/28/2022 - 11:50 PDF icon bid.pdf

Invitation for Bids

७८/७९ 02/07/2022 - 11:01

Re-Invitation for Sealed Quotation

७८/७९ 12/06/2021 - 13:14

सिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना(Invitation for Sealed Quotation)

७८/७९ 11/21/2021 - 10:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७८/७९ 10/26/2021 - 18:29

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी मिति २०७८।०६।१५ गतेको सूचना

७८/७९ 10/01/2021 - 13:13

Re-Invitation for Bids

७८/७९ 09/05/2021 - 10:41 PDF icon bid.pdf

Pages