FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भागेश्वर गाउँ कार्यपालिकाबाट २०७९ श्रावण देखि २०८० अषाढ मसान्त सम्म भएका निर्णयहरु।

८०/८१ 07/17/2023 - 20:38 PDF icon 2079 श्रावण देखि 2080 आषाढ मसान्त सम्मका कार्यपालिका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७५-१२-४ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 03/27/2019 - 13:38 PDF icon New Doc 2019-03-27 11.38.53.pdf

२०७५ पौष ६ र माघ १३ गतेको कार्यपालिका बैठकाका निर्णयहरु

७५/७६ 02/24/2019 - 16:03 PDF icon New Doc 2019-02-24.pdf

मिति २०७५ मङ्सिर २८ र २०७५ पुष ६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 12/27/2018 - 11:01 PDF icon New Doc 2018-12-27.pdf

भागेश्वोर गाउँ कार्यपालिका का निर्णयहरु (२०७५/०७/३० र २०७५/०८/५

७५/७६ 11/25/2018 - 12:58 PDF icon निर्णयहरु.pdf

भागेश्वोर गाउँकार्यपालिका आ.व. २०७५/०७६ का निर्णयहरु (२०७५/०७/०६ सम्म )

७५/७६ 11/25/2018 - 12:22 PDF icon कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७५/०४/०६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 11/13/2018 - 11:17