FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्वन्धि सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई वडा कार्यालयमा पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्वन्धि सूचना

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्वन्धि सूचना

रुपाल स्वास्थ्य चौकी भागेश्वर-२ रुपालको एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि करार सेवामा हलुका सवारी चालकको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०१।२४)

पोषण विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भागेश्वर गा पा वडा नं ३ मा च्याङ जुठ्यान निर्माण गरि नगद बुझिलिने व्यक्तिहरुको विवरण।

आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धि सूचना।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

पोषणमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत भागेश्वर गा पा वडा नं २ मा एक घर एक करेसाबारी निर्माणका लागि विउविजन प्राप्त गर्ने व्यक्तीहरुको विवरण।

Pages