FAQs Complain Problems

वार्ड न.४

भागेश्वोर गाउन्पालिकाको वार्ड न.४ साबिकको बगरकोट गा.वि.स. का वार्डहरु १,२,३,४,७,८,र ९ मिलेर बनेको हो | जम्मा जनसंख्या ३२७१ रहेको यो वार्डमा पुरुष संख्या १६२२ रहेको छ भने महिला संख्या १६४९ रहेको छ |डडेल्धुरा सदरमुकाम बाट सबैभन्दा नजिक रहेको यो वार्डमा गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको छ |ब्राहमण ,क्षेत्रि ,दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको यो वार्डको प्रमुख पर्यटकीय स्थल कमल ताल हो जुन तालमा कमलका फूलहरुको सुन्दर दृश्य हेर्न पाईन्छ |स्थानीय निर्वाचनमा यस वडा बाट तपसिलका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् |

वार्ड न.४ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हरुको विवरण :

क्र.स. नाम  पद  सम्पर्क न.
१  श्री बशन्त राज चटौत वडाअध्यक्ष  9860817601
२  श्री राजेश्वरी भट्ट पाण्डेय  सदस्य(कार्यपालिका सदस्य)  9848783985 
३. श्री जानकी देवी सार्की  सदस्य  
४  श्री डम्वर सिंह साउद  सदस्य 9864609805
५  श्री यज्ञ सार्की  सदस्य  9815694310 

वार्ड न. ४ को कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरणः

क्र.स. नाम  पद  सम्पर्क न. 
१  श्री कल्पना कुमारी थापा  वार्ड सचिव  9868703595 
२  श्री दिल बहादुर मडै  ना.प्रा.स.(कृषि) 9868380495
श्री मोहन सार्की  ना प से प्रा 9848728039
श्री अम्मर बिष्ट  का.स. ९७४९५३२९७४ 

 

बगरकोट स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरणः

क्र.स.  नाम पद  सम्पर्क नं.
१. श्री क्रिती बहादुर बिष्ट हे.अ.  ९८४८७५३५०७
२. श्री भवानी सिंह बिष्ट  सि.अ.हे.ब. ९८४८८७८५४९
३. श्री चित्रा कुमारी माली सि.अ.न.मी. ९८४९९०६४९१
४. श्री आरती कुमारी बोहरा  अ.न.मी. ९८४९७०५६४६
५. श्री राजेन्द्र प्रसाद चटौत ल्या.अ. ९८६५८१८२७३
६. श्री चन्द्र बहादुर माली  का.स. ९८६५८१७४७४
७. श्री बिश्ना पनेरु स्वीपर  ९८६८८५४४६८

 

वार्ड नं ४ मा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरणः

क्र स  विद्यालयको नाम ठेगाना प्रधानाध्यापकको नाम सम्पर्क नं
सरस्वती माबि बोगटा  भागेश्वर ४ श्री केशव राज पन्त  ९८४८९८७१२१
कैलपाल आबि न्यालेक

भागेश्वर ४

श्री चन्द्र बहादुर साउँद ९८६८८९१२१४

भुबनेश्वरी प्राबि डुंग्री 

भागेश्वर ४ श्री बसन्ती भट्ट  ९८४८७६६९०६
भागेश्वर प्राबि गंगापुर  भागेश्वर ४ श्री देव सिंह भाट ९८४८७३३५३१
नमुना प्राबि बगरकोट भागेश्वर ४ श्री चन्द्रा देवी भट्ट  ९८४८७३३००३
कालिका आबि नौगाउँ भागेश्वर ४ श्री भुवन राज भट्ट  ९८६३३६५९१४
डम्बरपुर प्राबि चौड भागेश्वर ४

श्री मानमती भट्ट

९८४८८२०६६१

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
३२७१
Ward Contact Number: 
९७४९५३३०९९