FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व २०८०।०८१ को अर्ध वार्षिक प्रगति समिक्षा। ८०/८१ Monday, January 22, 2024 - 10:54 PDF icon final.pdf
आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन। ८०/८१ Sunday, July 30, 2023 - 12:15 PDF icon वार्षिक समिक्षा २०७९।०८० गाउँपालिका.pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८।०७९ ०७९/८० Friday, January 13, 2023 - 09:58 PDF icon समिक्षा समष्टिगत .pdf
सामाजिक सुरक्षा तर्फको प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Wednesday, August 28, 2019 - 17:28 PDF icon सामाजिक सुरक्षा .pdf
विपद व्यवस्थापन कोष तर्फको प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Wednesday, August 28, 2019 - 17:27 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष .pdf
विपद व्यवस्थापन कोष तर्फको प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Wednesday, August 28, 2019 - 17:27 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष .pdf
आ.व.२०७५/०७६ जलबायु अनुकुलन कार्यक्रमको प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Wednesday, August 28, 2019 - 17:25 PDF icon जल बायु अनुकुलन .pdf
आ.व.२०७५/०७६ चालु तर्फको खर्च विवरण ७५/७६ Wednesday, August 28, 2019 - 17:23 PDF icon चालु नया .pdf
बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम को प्रगति विवरण ७५/७६ Wednesday, August 28, 2019 - 17:20 PDF icon बहुक्षेत्रिय पोषण .pdf
अग्रिम आयकर सम्बन्धमा (चालु) ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 15:59 PDF icon अग्रिम आय कर चालु.pdf

Pages