FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७५/०७६ को पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:04 PDF icon पूर्वाधार साजेदारी कार्यक्रम .pdf
आ.व. २०७५/०७६ को झो.पुल कार्यक्रम प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:01 PDF icon पुल कार्यकर्म .pdf
आ.व.२०७५/०७६ को नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 13:56 PDF icon ग्रामिण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७५/०७६ को गरिव घर परिवार पहिचान कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 13:53 PDF icon गरिव घर परिवार पहिचान कार्यक्रम .pdf
आ.व.०७५/०७६ को खेलकुद विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 13:50 PDF icon खेलकुद विकास कार्यक्रम .pdf
आ.व.२०७५/०७६ कृषि प्रसार वित्तीय समानीकरण तर्फको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 13:45 PDF icon कृषि प्रसार ससर्त .pdf
आ.व.२०७५/०७६ कबुलियती बन विकास कार्यक्रम को प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 13:40 PDF icon कबुलियती बस्न विकास कार्यक्रम .pdf
आ.व. २०७५/०७६ कन्टेनजेंसी खर्च विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 13:38 PDF icon कन्टेनजेंसी खर्च .pdf
आ.व. २०७५/०७६ आयुर्बेद सेवा को प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 13:34 PDF icon आयुर्बेद सेवा .pdf
आ.व.२०७५/०७६ स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 12:36 PDF icon स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण.pdf

Pages