FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Re-Invitation for Sealed Quotation

०७९/८० 12/06/2021 - 13:14

सिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना(Invitation for Sealed Quotation)

०७९/८० 11/21/2021 - 10:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

०७९/८० 10/26/2021 - 18:29

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी मिति २०७८।०६।१५ गतेको सूचना

०७९/८० 10/01/2021 - 13:13

Re-Invitation for Bids

०७९/८० 09/05/2021 - 10:41 PDF icon bid.pdf

बोलपत्र अस्वीकृतको आशयको सूचना

०७९/८० 08/26/2021 - 10:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

७७/७८ 10/24/2020 - 09:54

प्रशासकीय भवनको दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धी मिति २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित सूचना

७७/७८ 10/22/2020 - 11:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको मिति २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित सूचना

७७/७८ 10/21/2020 - 12:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको मिति २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित सूचना

७७/७८ 10/21/2020 - 12:41

Pages