FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ब्याक हो लोडर भाडामा लिने सम्वन्धी मिति २०७७।०५।०४ गते प्रकाशित सूचना

७७/७८ 08/20/2020 - 17:07

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 05/30/2019 - 16:50 PDF icon New Doc 2019-05-30 16.46.45.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सुचना

७५/७६ 04/25/2019 - 16:28 PDF icon silbandi.pdf

सिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना सच्याईएको बारे

७५/७६ 04/07/2019 - 16:14 PDF icon silbandi.pdf

सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 04/07/2019 - 13:43

सिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/25/2019 - 12:56 PDF icon New Doc 2019-01-25 12.31.51.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना (स्पेसिफिकेसन सहित )

७५/७६ 12/02/2018 - 10:52 PDF icon New Doc 2018-12-02 10.46.05.pdf

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दि बोलपत्र आव्हान को सूचना

७४/७५ 05/30/2018 - 12:27 PDF icon सिल्बंधी दरभाउ पत्र २०७५-०२-१६.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना |||||

७४/७५ 05/16/2018 - 11:26 PDF icon सिलबन्दी २०७५-२-२.pdf

शीलबन्दी दरभाउ स्वीकृति आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 04/03/2018 - 17:59

Pages