FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लोक सेवा कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना।

सूचना सूचना सूचना

नि:शुल्क आँखा उपचार शिविर सञ्चालन हुने बारे सूचना।

आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पा‍दन कार्यक्रम संचालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे।

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे।

विद्यालयको लेखापरिक्षणक‍ो लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्भधी सूचना।

परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन को अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना।

आ व २०७९।८० को अर्ध वार्षिक प्रगति समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना।

Pages