FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वयंसेवी गणकको प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

स्वयंसेवी गणकको लागि रोष्टरमा सूचिकृतको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना मिति २०७८।१२।१८ गतेको सूचना

खाद्यान्न वालिको उन्नत बीउ मागका लागी बीउ परिमाण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सरोकारबाला सबैको लागि सूचना

क्याटलग सपिङ विधिबाट जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी मिति २०७८।११।२० गतेको सूचना

करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी सूचना

गरिव परिवारहरुको प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना

अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना

Pages