FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो तथा तेस्रो त्रैमासिकमा संचािलन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको सूचना प्रकाशन गरिएको बारे।

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना।

करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना।

प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना।

परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना।

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन बारे अत्यन्त जरुरी सूचना।

करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।

चालु आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक वित्तिय प्रगति सार्वजनिक गरिएको बारे।।।

आ. व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिकमा संचालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको सुचना प्रकाश‍न गरिएको बारे।।।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा कर उठाउने सम्वन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

Pages