FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वार्षिक प्रगति समिक्षा हुने सम्बन्धमा।

कार्यालयको ईमेल ठेगाना प्ररिवर्तन भएको सम्बन्धमा।

आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सम्वन्धी मिति २०८०।४।१ गते प्रकाशित सूचना

भागेश्वर गाउँपालिकामा करार पदमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुको सीप परीक्षण सम्बन्धमा।

भागेश्वर गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुुरोध।

आपाङ्गता परिचयपत्रको लागि शिविर संचालन सम्वन्धमा मिति २०८०।३।१३ गते प्रकाशित सूचना

सहकारीले लेखपापरिक्षण तथा सभाको जानकारी गराउने सम्वन्धमा मिति २०८०।०३।१३ गते प्रकाशित सूचना

माउवाख्राको दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी मिति २०८०।३।८ गते प्रकाशित सूचना

आ.ब.२०७९।०८० को कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षा संचालन खर्चको विवरण

ढुङ्गा, गिट्टी तथा वालुवा उत्खनन्, बिक्रि तथा व्यवस्थापन बन्द भएको सूचना।

Pages