FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन को अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना।

आ व २०७९।८० को अर्ध वार्षिक प्रगति समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना।

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना।

परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना।

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना।

आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो तथा तेस्रो त्रैमासिकमा संचािलन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको सूचना प्रकाशन गरिएको बारे।

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना।

करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना।

प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना।

Pages